روغن تراپی یکی از سنت های قدیمی ایرانیان است که خواص زیادی برای ان برشمرده اند. یکی از خواص ان ماندگاری بالای ان است که میتوان با تداوم بخشیدن به استفاده از روغن های طبیعی ثمرات ان را به مدت طولانی تضمین کرد. یکی دیگر از خواص ان بدون عوارض بودن ان است چون این روغن ها طبیعی هستند و استفاده از ان ها هیچ گونه عوارضی ندارد.