شرایط اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی فروش محصولات سلامت آذین پارسیان با اعطای یک نمایندگی سه ماهه به درخواست کننده و بررسی عملکرد درخواست کننده در این مدت، به مدت یک سال تمدید می گردد

شرایط کلی نمایندگی فروش

تابعیت جمهوری اسلامی ایران و التزام به قوانین آن دارا بودن حسن شهرت در امر فروش داشتن شرکت پخش با زمینه فعالیت مرتبط ( شرکت های ثبت شده در اولویت قرار دارند .) داشتن حداقل ۲ سال سابقۀ کار و یا فروش مرتبط نداشتن منع قانونی در پذیرش نمایندگی فروش فراهم بودن فضای مناسب دارا بودن بخش فروش ویا بازاریابی فعال در شرکت فروش حداقلی ماهانه محصول مورد توافق که توسط شرکت اعلام خواهد شد مدارک مورد نیاز اعطای نمایندگی تکمیل فرم پذیرش ( از زیر همین صفحه میتوانید دانلود کنید) کپی کارت ملی، شناسامه مدیرعامل شرکت کپی اساسنامه، روزنامه رسمی و آخرین روزنامه تغییرات جهت شرکت های ثبت شده اعطای مبلغ / ضمانت قرارداد (نوع و مبلغ ضمانت نامه توسط شرکت اعلام خواهد شد) فتوکپی اجاره نامه یا سند مالکیت (برابر با اصل شده ) نماینده فروش محصولات سلامت آذین پارسیان ، باید طبق قرارداد فی مابین در طی هر ماه از مدت زمان قرارداد، میزانی مشخص ثبت درخواست محصولات داشته باشد که این مقدار فروش در متن قرارداد مشخص خواهد شد. همچنین میزان تخفیف نماینده طبق قرارداد معین خواهد بود.
دریافت فرم درخواست و بررسی نمایندگی